TENIS

Pravidla tenisu

1) Po uzavření soupisky proběhne rozdělení hráčů na nasazené a nenasazené. Toto provedou dosavadní šampióni M.A.R.S.u. Bude se přihlížet také k výsledkům dosaženým z loňských let.

2) 10 min před začátkem turnaje proběhne los. Pár se bude skládat z jednoho nasazeného a jednoho nenasazeného tenisty.

3) Zápasy se budou hrát každý s každým do 11 bodů. Musí se vyhrát o dva míče, maximálně se však hraje do 15 bodů. Zde rozdíl dvou míčů již neplatí. O podání rozhodne los.  Team, který los vyhrál, začíná podávat. Podává se pravidelně 2 x na každé straně.

4) Do turnaje se započtou celá odehraná kola + zápasy předem vyznačené pořadatelem v dalším kole tak, aby se co nejvíce zaplnil časový harmonogram danného turnaje. Hlavní podmínkou je poté to, aby každý měl odehraný stejný počet zápasů.

5) Při odstoupení nebo skreči jednoho z účastníků se započtou do soutěže odehrané zápasy. Musí mít však s každým stejný počet. Zbylé se proškrtají. Hráč, který zůstal, si může narychlo opatřit náhradníka.

6) Pořadí určuje:

- počet bodů. Za vítězství jsou 2b

- vzájemný zápas + skóre

- pořadí v tabulce M.A.R.S. (při shodě prvních dvou se berou další dva)

- dodatečné utkání do 11 bodů. Pokud už nebude čas, tak los. Třeba tahání špejlí.


ATP M.A.R.S.


Šampióni M.A.R.S.u tvoří tabulku nasazenosti hráčů. Tato tabulka je zpracována se vší vážností a smyslem pro fair play. Pochopitelně není pevná a záleží jen na umu každého z hráčů a chuti dostat se v žebříčku výše. Při sestavování se bere také ohled na uplynulé výsledky daného jedince.